Główne założenia metodyczno-dydaktyczne w naszej szkole to:

  • metoda komunikatywna wykorzystująca “Całkowite Zanurzenie”
  • technika “using realia”
  • accelerated learning
  • metoda naturalna – The Natural Approach
  • ”Blended Learning”

Metoda komunikatywna – kładzie nacisk na komunikację, rozmowy w różnych sytuacjach życia codziennego. Na zajęciach aranżuje się scenki, w których uczniowie odgrywają różne role. Wykorzystuje się obszerne zasoby oryginalnych materiałów audio-wizualnych, teksty orgyginalne, obecność lektorów obcojęzycznych, konwersacyjne spotkania tematyczne -w miłej atmosferze i bez stresu. Stosuje tzw. task-based learning, gdzie uczącemu stawia się  zadania charakterystyczne dla prawdziwych sytuacji życiowych, w których musi się posługiwać językiem obcym.

“Całkowite Zanurzenie” zajęcia konwersacyjne w ramach Red Bus College English Speaking Club

“Accelerated learning” - z elementami sugestopedii, kiedy to język dociera do wszystkich- wzrokowców, słuchowców i kinestetyków.

Metoda naturalna -opiera się na zasadzie całkowitego wyeliminowania stresu. Jeśli pozytywne emocje towarzyszą ekspozycji na język następuje podświadome i spontanicznego jego przyswajanie. Decydująca w opanowaniu języka jest tzw. ekspozycja znacząca. Oznacza to słuchanie wypowiedzi obcojęzycznych, których ogólny sens jest dla uczącego zrozumiały, wynika bowiem ze zrozumienia prezentowanej sytuacji. Nauczyciel posługuje się tu naturalnym, prostym językiem, mówi o tym co dzieje się tu i teraz, stosuje wiele mimiki i gestu, powtarza swą wypowiedź na różne sposoby i cieszy się każda oznaka zrozumienia i każda próba jakiejkolwiek komunikacji z drugiej strony.

“Blended Learning”- połączenie nowoczesnych technologii z metodami tradycyjnymi. Metoda ta cechuje się dużą skutecznością, ponieważ pozwala na elastyczny sposób budowania szkolenia z uwzględnieniem celów, tematyki i specyfiki branży oraz grupy uczestników.