English for Medicine

Zajęcia z języka angielskiego specjalistycznego dla studentów medycyny i kierunków medycznych

English for Law

Zajęcia z języka angielskiego specjalistycznego dla studentów prawa

English for Business

Zajęcia z języka angielskiego specjalistycznego dla studentów ekonomii i zarządzania