Kursy mają charakter zindywidualizowany w zależności od poziomu zaawansowania oraz liczebności grupy

KURSY PRZYGOTOWUJĄCE DO EGZAMINÓW MIĘDZYNARODOWYCH

Zajęcia odbywają się dwa razy w tygodniu po 90 minut lub w weekendy

  • Lekcje prowadzą lektorzy polscy i lektorzy obcokrajowcy
  • Proponujemy zindywidualizowany program nauczania oraz próbne egzaminy

Kurs skierowany do osób, które pragną skutecznie przygotować się do egzaminów. Dostarcza praktycznych ćwiczeń umożliwiających nabrania pewności siebie i uzyskania jak najlepszych wyników na egzaminie. Prezentuje słownictwo i zagadnienia gramatyczne obowiązujące na egzaminie oraz rozwija wszystkie sprawność językowe. Przygotowuje do ustnej części egzaminu oraz poświęca wiele miejsca na analizę odpowiedzi.

KURSY SPECJALISTYCZNE - Business English, Legal English, English for Doctors and Nurses, English for Military, English in Tourism

Zajęcia odbywać się będą 2 semestry po 55 godz. lekcyjnych,

  • Lekcje prowadzą lektorzy polscy i zagraniczni
  • Zindywidualizowany program nauczania

Przygotowujemy, w zależności od potrzeb, indywidualny program nauczania. Przed rozpoczęciem współpracy nasza szkoła językowa przeprowadza test diagnostyczny dotyczący znajomości języka angielskiego wśród przyszłych uczestników kursu. Dodatkowo wszyscy słuchacze wypełniają Analizę Indywidualnych Potrzeb, która pozwala nam dokładnie zaplanować przebieg kursu pod kątem potrzeb językowych zarówno każdego uczestnika, jak i kierującej go na szkolenie firmy. Dni i godziny zajęć ustalane są w sposób taki, aby odpowiadały obu stronom.

Specjalistyczne kursy weekendowe, to nie tylko kursy z języka angielskiego, proponujemy zajęcia z wielu języków obcych (kursy z języka niemieckiego, francuskiego, włoskiego, hiszpańskiego, etc.)