“Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi.” ~Janusz Korczak

Kursy dla dzieci klas I-III -zajęcia dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne, autorski program nauczania. Kurs rozwija wszystkie sprawności językowe. Wesołe historyjki oraz wykorzystanie teatralizacji na zajęciach wprowadzają nowe elementy językowe. Kurs integruje naukę języka z innymi przedmiotami, np. muzyką, plastyką, techniką czy przyrodą.

Kursy dla dzieci klas IV-VI -zajęcia dwa razy w tygodniu po 2 godziny lekcyjne + cykl bezpłatnych zajęć kulturowych. Kurs integruje naukę języka z wiedzą z innych przedmiotów, rozwija wszystkie sprawności językowe, zapewnia regularne powtórzenia materiału, zachęca do samodzielności oraz samooceny, oraz przygotowuje do egzaminu na zakończenie szkoły podstawowej.