PRZYGOTOWANIE DO EGZAMINÓW GIMNAZJALNYCH I MATURALNYCH

Gimnazjum/Liceum - zajęcia odbywają się w systemie: 2 x2 tyg. , 1x 3 h(zegarowe), system weekendowy. Kurs rozwija wszystkie sprawności językowe niezbędne do efektywnego porozumiewania się w języku obcym: rozumienie ze słuchu, czytanie, pisanie oraz mówienie. Wzbogaca słownictwo, zapewnia regularne powtórzenia materiału, przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego oraz matury, dodatkowe zajęcia z konwersacji oraz warsztaty gramatyczne i kulturoznawcze.