Zajęcia indywidualne są dostosowane do potrzeb naszych uczniów, dzięki czemu gwarantujemy naukę w atmosferze odprężenia i pełnej koncentracji na potrzebach i możliwościach przyswajania wiedzy naszych uczniów.  Sprzyja to o wiele szybszym postępom w nauce.  Uwaga nauczyciela koncentruje się tylko na jednym uczniu, a nie na grupie słuchaczy. W centrum zainteresowania jest uczeń i jego problemy. Tempo nauczania jest dostosowane do indywidualnego tempa przyswajania wiedzy przez ucznia. W efekcie korepetycje są zdecydowanie najbardziej skuteczną formą nauki i na dłuższą metę najbardziej ekonomiczną.

Kontakt

  • Red Bus College, ul. Lisa Kuli 1/14, 35-032 Rzeszów
  • Tel: 665 274 179 / 609 727 112 /  600 903 360
  • Biuro czynne od Poniedziałku do Piątku w godzinach 08:00 - 18:00