Zajęcia indywidualne są dostosowane do potrzeb naszych uczniów, dzięki czemu gwarantujemy naukę w atmosferze odprężenia i pełnej koncentracji na potrzebach i możliwościach przyswajania wiedzy naszych uczniów.  Sprzyja to o wiele szybszym postępom w nauce.  Uwaga nauczyciela koncentruje się tylko na jednym uczniu, a nie na grupie słuchaczy. W centrum zainteresowania jest uczeń i jego problemy. Tempo nauczania jest dostosowane do indywidualnego tempa przyswajania wiedzy przez ucznia. W efekcie korepetycje są zdecydowanie najbardziej skuteczną formą nauki i na dłuższą metę najbardziej ekonomiczną.